info@helios-hrvatska.hr
+385 1 2410 666

Osnovne vrijednosti i kodeks ponašanja

Vrijednosti KANSAI HELIOS-a definiraju našu korporativnu kulturu, predstavljajući smjernice za svakodnevno poslovanje koje čine temelj našeg učinka i obvezuju nas na ponašanje koje označava izuzetnost u okviru svih poslovnih procesa. Naše vrijednosti se očituju u načinu na koji međusobno surađujemo, odražavaju se na naše poslovne partnere i druge dionike u poslovnom okruženju.

Odgovornost

Izrazito smo posvećeni našem prirodnom okruženju, zdravlju i sigurnosti naših zaposlenika. Entuzijazam ispoljavamo u radu, ali i u procesu podizanja svijesti o preuzimanju odgovornosti kroz cijeli lanac vrijednosti.

Brzina i efikasnost

Uz pravovremene i dobro promišljene odluke na krajnje učinkovit način se nosimo sa promjenama na tržištu i tržišnim potrebama pružajući pritom kvalitetna rješenja. Za postizanje ciljeva biramo pristup koji je optimalan kako bi došli do izuzetnih rezultata u kratkom roku.

Profesionalni odnos

Neprekidno unapređujemo svoja znanja i veliku pažnju posvećujemo svom profesionalnom i osobnom razvoju. Uz moto da učenje traje tijekom cijelog života, dodatno smo unaprijedili vrijednost svojih zaposlenih, same kompanije i naših poslovnih partnera. I u krajnje izazovnim situacijama svoj integritet čuvamo nudeći pouzdanost, iskazujući poštovanje kroz svoje ponašanje i sprovodeći etičke principe.

Usmjerenost na klijenta

Kroz neprekidnu usmjerenost na razumijevanje potreba i očekivanja naših poslovnih partnera i njihovo stalno nadmašivanje, gradimo potpuno jedinstvene odnose. Uz inovacije i kreativan pristup, na svaku promjenu reagiramo brzo, djelujući u pravcu stalnih unapređenja i postizanja pozitivnih rezultata.

KANSAI HELIOS kodeks ponašanja – jedan kodeks za sve

KANSAI HELIOS-ova posvećenost osnovnim standardima koji osiguravaju dobre uvjete na radnom mestu i transparentne poslovne odnose navedena je u Kodeksu ponašanja. Ovaj kodeks ponašanja je obvezjući za sve zaposlene u KANSAI HELIOS-u širom sveta. Svi naši rukovoditelji i zaposleni imaju osobnu odgovornost da budu upoznati sa Kodeksom ponašanja i da ga se pridržavaju.

Poznavanje, razumevanje i življenje Kodeksa je krucijalni dio onoga što jesmo i za šta se zalažemo u KANSAI HELIOS-u. Naš Kodeks definira kako razumijemo naše odgovornosti, predstavlja naše obveze prema životnoj sredini, zdravlju i sigurnosti i željenoj kulturi komunikacije. Nudi nam smjernice za izbjegavanje sukoba interesa i odnosa sa kolegama, partnerima i drugim zainteresiranim stranama.

RS_Code-of-Conduct-A4_WEB-1

Osnovne vrijednosti i kodeks ponašanja